Na základě zkušeností spojených s komunikací s objednateli našich divadelních představení jsme se rozhodli umístit do této sekce kontakty na náš spolek vč. telefonních čísel:

 

 

 

Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové

Korespondenční adresa: 
Bělidla 4/764
720 00 Ostrava - Hrabová
IČO 22840095

774742855, 774344048.

V sezóně 2018/2019 hrajeme tato divadelní představení

 

 

1. O statečných kůzlátkách - velmi poutavé divadelní představení s bezpečnostní tématikou.  Děti se v příběhu hravou formou naučí rozeznávat nebezpečí a jak mu čelit. Diváci jsou vtaženi do děje, v pohádce jsou použity také loutky v životní velikosti.

 

2.  Jak pejsek s kočičkou myli podlahu - pohádka na motivy Karla Čapka je zaměřena na dodržování čistoty, hygieny a pořádku. Diváci jsou opět součástí děje a pro zpestření společně s pejskem a kočičkou se naučí dělat velikánské bubliny. Děj je oživen dalšími zvířátky ve formě velkých loutek.

 

3. Jak pejsek s kočičkou zdravě vařili - pohádka na motivy Karla Čapka, ale v modernější podobě. Děti se naučí rozeznávat zdravé a nezdravé potraviny, stávají se součástí děje a společně si s pejskem a kočičkou zatančí a zazpívají. Děj je zpestřen dalšími zvířátky ve formě velkých loutek.

 

4.  Do nebíčka do peklíčka - veselá, mikulášská pohádka o dobrých a špatných vlastnostech lidí. Ústředními postavami jsou čerti, Mikuláš a anděl. Děti si společně s herci zasoutěží, zatančí a zazpívají. Na konci může Mikuláš rozdat dětem nadílku.

 

5. O hvězdě betlémské - poetická předvánoční pohádka, kdy zlý čaroděj Hvězdomor, který chtěl zrušit lidem Vánoce, byl dětmi přemožen a vše dobře dopadlo. Narodil se Ježíšek, na oblohu vyšla hvězda betlémská a všichni tak můžou slavit Štědrý den.

  

6. O zdravých zoubkách aneb kazoury jsme vyhnali - doktorka Zorka Kazomorka naučí obra Zlobra pečovat o zuby a děti jsou vtaženy do děje. Naučí se také starat o své zoubky, pochopí proč je nutná prevence, správná hygiena, zdravá výživa, vyzkoušejí si práci zubního lékaře a ztratí strach ze zubního ošetření. Za správné odpovědi jsou děti odměněny motivačními dárky- pasta, kartáček, edukační materiál. Kladný účinek je již ověřen na praktických případech dětí našich divadelních přátel.

 

7.  O chytré koblížce a veliké řepě - děti jsou poučeny o tom, že někteří lidé mohou být stejně lstiví a ulhaní jako liška a v rámci své bezpečnosti si musí proto dávat na cizí lidi pozor. V druhé části pohádky jsou děti poučeny o zdravé výživě a uvědomí si, jak důležité je si navzájem pomáhat.  Malí diváci se stávají součástí pohádky, promění se na zvířátka a společně s herci si zahrají a zatančí.