Naši sponzoři v roce 2018

Městský obvod Ostrava Hrabová poskytl našemu spolku na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy z 6.4.2018 neinvestiční účelovou dotaci na "podporu činnosti občanského spolku (provoz, opravy, doplnění audiotechniky a náklady kulturních akcí)" ve výši 15 tis. Kč. Za tuto podporu velmi děkujeme.